Skip to main content

Het inwerkproces voor nieuwe werknemers staat bekend als Onboarding. Dit proces is een sleutelfactor voor het succes en het behoud van talent in organisaties. In dit artikel gaan we in op het belang van het inwerken van werknemers. We zullen ook kijken naar de problemen die ontstaan als het niet goed wordt geïmplementeerd. En tot slot geven we enkele tips voor HR-managers om tot een uitzonderlijk onboardingproces te komen.

1. Belang van het inwerken van werknemers

Onboarding is het eerste contact dat nieuwe werknemers met uw bedrijf hebben. Sommigen zeggen dat een slechte eerste indruk fataal is. Daar zijn we het mee eens! Veel van de ondernemersenergie moet in dat eerste contact zitten. Dit vormt de basis voor het succes of het mislukken van die nieuwe werknemer. Maar er is meer. Een effectief onboardingproces kan: voor een soepele overgang zorgen, verwachtingen verduidelijken en een snelle integratie in het team bevorderen.

Enkele voorbeelden van het belang van een goede onboarding zijn:

 1. Verhoogde retentie van talent: Een sterke onboarding geeft nieuwe werknemers het gevoel erbij te horen en zich verbonden te voelen. Dit vertaalt zich in een aanzienlijke toename van de retentie van het bedrijf op de lange termijn.
 2. Vroege productiviteit: Door gestructureerde begeleiding te bieden, kunnen werknemers snel beginnen bij te dragen. Hierdoor zullen ze hun productiviteit vanaf de eerste dag maximaliseren.
 3. Organisatiecultuur en -waarden: De juiste onboarding helpt om de cultuur en waarden van het bedrijf over te brengen. Hierdoor kunnen nieuwe werknemers op één lijn worden gebracht met de visie en missie van het bedrijf.

2. Problemen als gevolg van slechte onboarding

Een gebrek aan effectieve onboarding kan negatieve gevolgen hebben voor werknemers en het bedrijf. Enkele praktische problemen die zich kunnen voordoen zijn:

 1. Afhaken en laag moreel: Werknemers kunnen zich verloren voelen zonder duidelijke richtlijnen over hun verantwoordelijkheden en taken. Dit kan leiden tot een daling van het moreel en de betrokkenheid van nieuwkomers.
 1. Vertraagde aanpassing: Zonder een goede introductie doen nieuwe werknemers er langer over om vertrouwd te raken met het bedrijf. Hetzelfde geldt voor interne werkprocessen en collega’s. Dit leidt tot vertragingen en problemen bij het aanpassen aan de dynamiek van het team.
 1. Personeelsverloop: Een gebrek aan een degelijke onboarding verhoogt het risico om werknemers tijdens hun eerste maanden te verliezen. De redenen kunnen variëren van ontevredenheid tot gebrek aan ondersteuning. Een goede introductie is misschien niet alles, maar volgens ons wel BIJNA ALLES.

3. Tips voor een uitzonderlijke onboarding

Om een uitzonderlijke onboarding te bereiken, kunnen HR-managers deze tips volgen:

 1. Gedetailleerde planning: Ontwikkel een inwerkplan dat specifieke activiteiten, mentoring en een inleiding tot de middelen en tools van het bedrijf omvat.
 1. Effectieve communicatie: Zorg voor een open en constante communicatie met nieuwe werknemers, vooral tijdens de eerste 3 maanden, geef feedback en verduidelijk eventuele twijfels of zorgen.
 2. Betrokkenheid van het team: Betrek teamleden bij het inwerkproces, moedig interacties aan en bouw positieve relaties opvanaf het begin.
 3. Beoordeling en follow-up: Voer regelmatig beoordelingsgesprekken om de vooruitgang van werknemers te meten en persoonlijke ontwikkelingskansen te bieden. Idealiter gebruikt u tests of enquêtes om te controleren of de belangrijkste processen of kennis zijn opgenomen.
 4. Zorg voor hulpmiddelen en trainingsmateriaal waar nieuwe werknemers gemakkelijk en zelfstandig toegang toe hebben. Op deze manier kunnen de werknemers zelf een deel van hun eigen opleiding beheren, wat ook een demonstratie van hun proactiviteit is.

4. Hoe u de ideale onboarding organiseert

 1. Gecentraliseerde communicatie: Het is essentieel om een communicatiekanaal voor het delen van nieuws, trainingen, gamified trainingen en activiteiten, waardoor de band tussen werknemers en het bedrijf wordt versterkt. Alles-in-één!
 1. Organisatie van evenementen en activiteiten: U moet een ruimte hebben waar u evenementen plant, kalenders en registraties maakt en zo deelname, inlijving en teamgeest van nieuwe en ervaren werknemers stimuleert.
 1. Publicatie van interne training: creëer een site waar intern trainingsmateriaal op een eenvoudige en toegankelijke manier kan worden gedeeld met alle werknemers, zodat zij gemakkelijker kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen, en vanaf deze site moet het mogelijk zijn om lessen en examens te organiseren om te controleren of de inhoud goed is opgenomen door nieuwe leden.
 1. Mailboxbeheer : Een ruimte hebben waar verschillende soorten enquêtes kunnen worden uitgevoerd, waar feedback kan worden ontvangen van nieuwe werknemers over hun inwerkproces, zodat dit kan worden verbeterd, om zo een cultuur van actieve deelname en voortdurende verbetering te bevorderen.

Elk van deze punten is volledig en gemakkelijk te vinden op Vip Connect, een van de paradepaardjes van het Vip District platform. Dankzij deze tool zal de werknemerservaring enorm geoptimaliseerd worden, wat het luxe onboardingproces zal vergemakkelijken. Kijk hier!!!

Uiteindelijk speelt het onboarding van werknemers een cruciale rol bij zowel het opbouwen van een uitzonderlijke werknemerservaring als het behouden van talent. Door een effectieve onboarding te implementeren en tools zoals Vip Connect te gebruiken, kunnen HR-managers zorgen voor een soepele overgang voor een succesvolle integratie en vroege productiviteit van nieuwe werknemers.

Onderschat de kracht van een eersteklas onboarding niet, investeer vanaf de eerste dag in het succes van uw team!