Skip to main content
Het gevoel erbij te horen op het werk: Bestaat het?

We horen allemaal ergens bij: een land, een universitaire opleiding, een sportcentrum, een buurt of gemeenschap. Het is wat ons zowel verenigt als onderscheidt. Het zal je verbazen hoeveel dingen we zijn en hoeveel dingen we niet zijn. Het gaat allemaal om het gevoel erbij te horen. Maar…

Wat is het gevoel erbij te horen?

De term“verbinding” of“erbij horen” wordt in de psychologie gedefinieerd als het gevoel van verbondenheid, afstemming, comfort en acceptatie dat we binnen een groep ervaren. Het klinkt eenvoudig, maar als we iets dieper graven, ontdekken we dat dit gevoel al duizenden jaren oud is, nauw verbonden is met overleven en bijna een natuurlijk instinct genoemd kan worden.

In vroege menselijke groepen hing overleving voor een groot deel af van samenwerking en wederzijdse ondersteuning. Uitgesloten worden van een groep betekende de dood. In deze context was het ontwikkelen van een gevoel van verbondenheid met de stam of gemeenschap van fundamenteel belang om bescherming, toegang tot hulpbronnen en succesvolle voortplanting te garanderen.

In de loop der tijd is dit gevoel geëvolueerd naar iets anders: patriottisme, culturele identiteit, religieuze verbondenheid, deel uitmaken van een sociale of professionele groep, om er maar een paar te noemen. En ook al zullen we vandaag de dag niet sterven als we ons deel van de buit niet krijgen, de behoefte om erbij te horen is vandaag de dag nog steeds van cruciaal belang.

Het gevoel erbij te horen in een bedrijf: veel meer dan salaris en bedrijfscultuur

Het gevoel bij een bedrijf te horen: veel meer dan salaris en bedrijfscultuur

In de huidige context is een personeelsbestand het equivalent van wat vroeger onze jachtstam was, het is onze groep mensen, wat betekent dat het gevoel erbij te horen op onze werkplek een geldige term is. Omdat het concept voorheen echter geen duidelijke definitie had, hebben veel bedrijven het verward met algemeen welzijn of kameraadschap, en een mooie façade gecreëerd om het probleem te verbergen met een paar teambuildingactiviteiten. Maar dit is niet genoeg.

Het zal u misschien verbazen hoeveel goedbetaalde banen met goede arbeidsomstandigheden en goede intermenselijke relaties werknemers toch het gevoel geven dat ze totaal los staan van hun werkgever. Onderzoek over dit onderwerp door Coqual, de Amerikaanse onafhankelijke denktank, toont aan dat ongeveer 40% van de werknemers nooit het gevoel heeft gehad erbij te horen binnen hun bedrijf. De cijfers voor ons land zullen vergelijkbaar zijn.

Waar hangt het gevoel erbij te horen op het werk dan van af?

Zich identificeren met de waarden van het bedrijf: Een relatie tussen een bedrijf en zijn werknemers verschilt niet van een relatie tussen mensen. Liefde en vriendschappen ontstaan spontaan als er een zekere affiniteit van interesses en neigingen is, als het leven op een vergelijkbare manier wordt gezien. Hetzelfde gebeurt met werk.

Laten we ons eens voorstellen dat ik voor een tabaksfabriek werk, dat ik niet rook en dat ik het ten zeerste verafschuw om het ontstaan van verslavingen in de maatschappij aan te moedigen. Ik zal me nauwelijks prettig voelen bij wat ik doe, en zal er waarschijnlijk alleen uit economische noodzaak werken. Stel je nu iemand voor die een passie heeft voor auto’s en motoren en in de autosector werkt. Ze zullen gedreven worden door iets meer dan alleen economische noodzaak. Hoewel het cliché of zelfs een beetje sentimenteel klinkt, moet ik me als werknemer tot op zekere hoogte identificeren met de waarden van mijn bedrijf en de goederen die het produceert, om een gevoel van erbij horen te ontwikkelen of te versterken.

Als HR-professional zou je kunnen zeggen: “OK, maar daar heb ik geen controle over! Je hebt natuurlijk geen controle over de redenen waarom kandidaten jouw vacature accepteren, maar het is aan jou om mensen tijdens het selectieproces beter te leren kennen: kijk niet alleen naar hun opleiding, de opleidingen die ze hebben gevolgd en de vaardigheden die ze hebben, maar ook naar hun waarden en wat belangrijk voor hen is. En neem dan een verstandige wervingsbeslissing.

Voldoening en professionele groei: alle banen, zelfs de meest creatieve functies, bevatten een aantal monotone taken. Maar als alle werktijd beperkt wordt tot het uitvoeren van saaie en repetitieve taken, zullen zelfs werknemers die het minst geïnteresseerd zijn om uit hun comfortzone te komen, vermoeid en moedeloos worden. Uitgedaagd worden, vaardigheden aanscherpen en nieuwe dingen doen is essentieel voor iedereen, wat voor baan ze ook hebben. Dit geldt zowel voor hooggekwalificeerde functies als voor minder kennisintensieve gebieden: de meeste werknemers willen meer dan alleen routine.

De slimme bedrijven van vandaag begrijpen het belang van deze fundamentele behoefte om een betere professional en een beter mens te worden. Daarom streven deze bedrijven ernaar om een leeromgeving te bevorderen en ontwikkelingskansen te creëren voor elke werknemer.

We zijn allemaal hetzelfde, we zijn allemaal verschillend: Als we vrienden zouden worden met iedereen met wie we ooit hebben samengewerkt, zou dat geweldig zijn, maar zo zit het leven niet in elkaar! Maar je op je gemak voelen bij collega’s is niet alleen mogelijk, maar ook heel belangrijk. We voelen ons meestal op ons gemak als we ons gezien en geaccepteerd voelen zoals we zijn. Het is belangrijk om rekening te houden met iemands karakter. Het kan bijvoorbeeld geen goed idee zijn om een introvert persoon te betrekken bij een rol of activiteit die veel sociale contacten vereist.

Respect, vrijheid van meningsuiting, af en toe kunnen lachen, collega’s vertrouwen en hen ook vergeven voor eventuele fouten is van vitaal belang voor een gezonde werkomgeving.

Teamwork is belangrijk! Dit moet niet verward worden met het vorige punt. Als we het over teamwork hebben, hebben we het over een combinatie van meningen en bijdragen. Orders opvolgen en uitvoeren is niet hetzelfde als samen voorstellen doen, beoordelen en beslissingen nemen. We moeten allemaal het gevoel hebben dat we bijdragen aan iets groters. En werknemers die het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van besluitvormingsprocessen en die een bepaalde mate van autonomie hebben in hun werk, voelen zich meer empowered en betrokken.

Waar je vandaan komt is belangrijk: Wist je dat de gemiddelde Japanse ouder maximaal 1 uur per week van zijn vrije tijd met zijn kinderen doorbrengt? En niemand denkt daar twee keer over na, laat staan dat hij klaagt. In Japan, net als in andere Aziatische landen, voelt 90% van de bevolking zich meer betrokken bij hun bedrijf dan bij hun eigen gezin. Interessant, in Aziatische landen en ook in sommige moslimlanden hebben mensen de neiging om zichzelf eerst als deel van de groep te zien en dan pas als individu, het tegenovergestelde van de VS en andere westerse landen.

Dus waar past salaris in het gevoel van verbondenheid van de werknemers?

Laten we eerlijk zijn, we werken allemaal voor geld. Het klinkt wreed, maar als iemand je iets anders vertelt, dan liegt diegene. Monetaire vergoeding is het belangrijkste aspect van arbeidswelzijn, maar dat is niet het concept waar we het hier over hebben. Veel bedrijven nemen graag genoegen met een puur economische relatie met werknemers, waarbij ze kennis of tijd ruilen voor geld, ongeacht de waarden of professionele voldoening van een werknemer. Maar er zijn ook instellingen die, ondanks het feit dat ze geen superaantrekkelijke salarissen bieden, er toch in slagen om hun werknemers het gevoel te geven dat ze trots zijn om er deel van uit te maken. We kunnen dus met zekerheid zeggen dat geld geen gevoel van erbij horen kan kopen!

Wat kan HR doen om het saamhorigheidsgevoel van werknemers te bevorderen?

Dus wat kan een HR-afdeling doen om een gevoel van erbij horen op het werk te bevorderen?

Ik denk dat we het er nu allemaal over eens zijn dat het gevoel erbij te horen iets is dat niet lichtvaardig moet worden opgevat. En, zoals we gezien hebben, is het ook niet iets dat gemakkelijk gebouwd kan worden. Als jouw werknemers echter zeggen dat ze “bij het bedrijfhoren “, betekent dit dat je ze voor je hebt gewonnen. Het betekent dat jouw team bij je is omdat ze bij je willen zijn.

Natuurlijk heb je niet alle troeven in handen, maar als een goede HR-professional moet je aandacht besteden aan waar je wel controle over hebt en dat is waar je moet proberen de zaken te laten floreren. Hier zijn enkele aanbevelingen:

  1. Probeer mensen te leren kennen. Echt leren kennen. Vooral tijdens de verschillende fasen van het selectieproces. Kijk niet alleen naar de informatie op het CV. Kwalificaties en vaardigheden zijn belangrijk, maar mogen niet altijd de doorslag geven. Een persoon met minder ervaring en professionele achtergrond, maar die in dezelfde richting kijkt als het bedrijf, kan soms de beste keuze zijn. Onthoud: waar een wil is, is een weg! Iemand die bereid en enthousiast is, is waardevoller dan iemand die alleen maar de juiste vakjes aankruist.
  1. Analyseer de omgeving voortdurend. Probeer altijd bewust te zijn van, en een oogje te houden op, de kleine details die zich binnen een groep voordoen. Als iets niet goed werkt, is het gemakkelijker om het in een vroeg stadium op te lossen, voordat het uit de hand loopt en uitgroeit tot ontevredenheid. Er zijn talloze hulpmiddelen voor de uitgebreide diagnose van werktevredenheid, of in modernere bewoordingen, de Employee Net Promoter Score.
  1. Moedig open communicatie aan. Zorg ervoor dat alle werknemers een communicatiemiddel hebben met de HR-afdeling. Hoewel alle bedrijven wettelijk verplicht zijn om een klokkenluiderregeling te hebben, zouden we sinds februari 2023 niet meer zover hoeven te komen.
  1. Bied mogelijkheden voor professionele groei en ontwikkeling. Steeds meer bedrijven bieden opleidingen aan als onderdeel van hun beloningspakket. En veel kandidaten overwegen bij het accepteren of afwijzen van een baanaanbod welke voordelen het bedrijf zijn werknemers biedt. Het is ook niet moeilijk om te organiseren, de enige aanbeveling hier is om niet op te dringen. Probeer vragenlijsten te verstrekken of vraag mensen openlijk welke soorten training ze zouden willen.
  1. Creëer mogelijkheden voor collega’s om buiten het werk een band op te bouwen. Dit betekent bedrijfsevenementen of andere situaties waarin collega’s op een natuurlijke manier met elkaar kunnen omgaan, zonder dat ze aan hun werk hoeven te denken of erover hoeven te praten. Het lijkt misschien niet belangrijk, maar het is bewezen dat deze kleine dingen helpen om sterke relaties op te bouwen, waardoor het gevoel van kameraadschap en teamwork vanzelf komt.
  1. Erkenning en dankbaarheid. Klinkt bijna als een schoolmoto, nietwaar? Maar deze zijn vandaag de dag nog steeds erg relevant. Dankjewel zeggen voor goed werk, de prestaties van een collega erkennen en elkaars inspanningen erkennen is de basis van een gezonde en duurzame relatie. Op het werk en daarbuiten.

Er zijn meer dingen die je kan doen, maar dit is een goed begin. Volg deze eenvoudige aanbevelingen en verlos jouw bedrijf van problemen die maar niet verdwijnen, zoals een hoog personeelsverloop, een lage productiviteit van werknemers of slechte bedrijfsprestaties.


Eenvoudig gezegd, er bestaat een gevoel van erbij horen op het werk. Het geeft een gevoel van identiteit, verbondenheid en doel in de wereld en is daarom fundamenteel voor psychologisch en emotioneel welzijn ( vgl. Abraham Maslow). En in de werkende wereld is het een win-winsituatie voor iedereen.